+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ دوشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ÓÇÚÊ 19:9 PM ÊæÓØ احمد شفیق شینواری |


 

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ÓÇÚÊ 15:30 PM ÊæÓØ احمد شفیق شینواری |


 love you
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه ۱۳۸۸/۰۵/۱۰ÓÇÚÊ 18:3 PM ÊæÓØ احمد شفیق شینواری |


    عاشــــقي نيمه پادشاهي ده

            چه معاشقه ئي په طرف ولاړه وينه

 

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ÓÇÚÊ 13:4 PM ÊæÓØ احمد شفیق شینواری |